تخصص ما ایجاد حسی ابریشم گونه است برای بانوانی که به سلامت پوست خود اهمیت می دهند.

هیلدا گرجی زاده

تخصص:
مراقبتهای پوستی
تجربه و تخصص:
مراقبت های پوستی و مزوتراپی
سابقه کار:
از 1394
ایمیل:
hg@dreamyfacial.com
شماره تماس:
02122720515

بیوگرافی

هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.هیلداگرجی زاده هستم متولد تهران.

مهارت های حرفه ای

فیشیال
100 %
مزوتراپی
100 %
ماساژ پوستی
80 %

آموزه های من

به این 3 نکته توجه کنید تا پوست جوانی داشته باشید:

  • به قدر افی بخوابید.
  • از تنش و  استرس دوری کنید.
  • از آفتاب پرهیز کنید.

تماس با من