تخصص ما ایجاد حسی ابریشم گونه است برای بانوانی که به سلامت پوست خود اهمیت می دهند.

افسانه دارویی زاده

تخصص:
مراقبتهای پوستی
تجربه و تخصص:
فیشیال
سابقه کار:
از 1390
ایمیل:
dr.ad@dreamyfacial.com
شماره تماس:
09125780676

بیوگرافی

افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.افسانه دارویی زاده هستم.

مهارت های حرفه ای بر اساس سوابق اجرایی

فیشیال
100 %
مزوتراپی
95 %
آموزش آکادمیک مراقبتهای پوستی
100 %

آموزه های من

تجربه سالها خدمات پوستی به من آموخته:

  • غذای مناسب و سازگار با پوست بخورم.
  • از دخانیات و نوشیدنی های مضر دوری کنم.
  • پیش از پیری پوست، به جوانسازی آن بیاندیشم.

تماس با من